CAMPING TOOWAY WIFI

Tooway Camping place WiFi solution Made available and designed by Rian Tooway Netherlands

Film / movie: https://youtu.be/Km_n-GNeSQs

Beste park eigenaar We zijn blij U te kunnen vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van internet via satelliet.

Daarom installeren wij Wifi zenders met bi-directional antennes en en KA internet schotel met modem in een kast aan een zendmast.
De meeste campings en bungalowparken zijn gesitueerd op de mooiste plekjes in het land ,in de natuur, bij bossen meren en bergen, en dus meestal ver weg van de bewoonde wereld.

Dat is het mooie van deze locaties.

Voor verder te lezen click op meer infoHet vervelende van deze locatie is dat de bestaande telefoonkabels niet geschikt zijn om hoge internetsnelheden te realiseren indien de afstand naar de centrale langer is dan 4 km.
Glasvezel is een oplossing maar is ontzettend duur en dus economisch bijna niet haalbaar en nu ook niet meer nodig.
Afhankelijk van de situatie en de gewenste afstand plaatsen we deze masten op verschillende plaatsen op het park.

Voordelen:
-Geen verbindingen met bestaande kabel infrastructuur behalve 220 volt stroomkabel.
-Geen klachten over verslechterde televisie beeldkwaliteit nadat het internet op het kabelnet is gekoppeld of storingen achteraf.
-Elk modem verzorgd zijn eigen gebied waar het ongeveer 100 gebruikers tegelijkertijd kan voorzien van snel internet.
-Elk modem kan een abonnement gebruiken afhankelijk van de behoefte en het aantal gebruikers.
-Elk modem kan zijn abonnement onafhankelijk van elkaar aanpassen aan de behoefte van dat moment.( wintertijd-voorjaar -hoogseizoen)
-Nooit volledige uitval van internet op het park.(uitgezonderd 220 volt storing of extreme weersomstandigheden.)
-De geleverde data kan per Gigabyte verkocht worden d.m.v. tickets of betaling via pay-pal of credit card op de web shop bij aanmelding

Wat is belangrijk om te weten voor het realiseren van het project?

1- Hoe veel zendmasten zijn nodig en wat is de radius van het bereik ?
2- Moet de Tooway verbinding gecombineerd worden met Adsl ?
3- Hoe veel gebruikers op een mast ?
4- Welke bandbreedte wordt gegeven? Normaal 3Mb down and up.
5- Welk data volume krijgt de gebruiker ?
6- komt er een standaard inlogpage voor het park?
7- Zijn er vrij toegangkelijke sites zoals parkinfo of de plaatselijke VVV?

Tooway Camping place WiFi solution

March 2015: received Mail:

Gentlemen,
You have recently realized a Tooway internet connection with us.
The experience has been so positive that we decided to take a 2nd connection from you, again a bronze B2B subscription. Please let us know at what time are able to realize a few things.

With kind regards, Jos Bleser.

We are glad to tell you about the latest developments on internet by satellite.
Most of camping places and mobile home parks are situated in beautifully area's , near bushes and mountains, and far away of the city's.
That's one of the benefits of this locations.

The bad part of this location is, that it is far away from the city, and the standard used telephone cables are not suited to serve high speed internet.
Fibre is a solution but it is too expensive to make it economically suit.

So we install Wifi transmitters and bi-directional antennas together with the KA reception dish and modem in a cabinet on a transmission mast.
Depending on the situation and the wanted distance we place these mast on different places at the park.

Benefits:

-No connection to existing cable infrastructure besides 220 volt power
-No complaints about worse picture quality from TV after internet connection.
-Each modem has its own area where it can serve 400 connections at the same time.( 100 users)
-Each modem can have a subscription depending on the users.
-Each modem can be separately been upgrade and downgrade depending at the time of the year.
-No complete internet failure if hardware has dropout besides 220 volt power failure or heavy rainfall
-Delivered Gigabyte can be sold by tickets or by paying with pay-pal or credit card at the web shop by connecting to the system.

What do we need to know to make an offer?

1- How many transmitter masts are necessary and what is the radius ?
2- Must the system be combined Tooway with Adsl ?
4- What bandwhite will the user get? Normal 3Mb down and up.
6- Will there be a standard inlogpage for the park?
7- Are there sites where the user may login without activation?
5- What data volume will the user get ?
3- How many users wil be there at one transmittor mast?

FOLDER CAMPINGS
ENGLISCH FOLDER

Traag internet? Slow speed?

beschrijving 3 oplossingen
Englisch prospectus

VPN200 bonding router

De Multichannel VPN Router 200 is speciaal ontworpen voor gebruik in kantoren aan huis, campings, hotels en mobiele internetverbindingen.

Zo wordt een bestaande internetverbinding gebundeld met een tweede, of men maakt meteen gebruik van 2 stuks Tooway verbindingen. Daardoor kan de beschikbare bandbreedte en snelheid toenemen.
Bij een mobiele verbinding,kan men een Tooway en UMTS verbinding combineren.
In de huis situatie bijvoorbeeld met Tooway met een vaste lijn zoals DSL of kabel.
Bij een langzame DSL-verbinding met 3 Mbit / s downstream en 300 kbit / s upstream is het resultaat een symmetrisch toegang, die de opwaartse databundel verscheidene megabits verhoogd. Dit is bijvoorbeeld nodig voor video-conferencing.

Het ge�ntegreerde WIFI WLAN-toegangspunt met 2.4 of 5 GHz (Dual Band) leverde alle beschikbare apparaten (pc's, smartphones en tablets) data met voldoende bandbreedte.

De op de foto afgebeelde hoog vermogen Wifi kaart is een optie.

Het apparaat wordt passief gekoeld, is zeer energie-zuinig, volledig stil en goed uitgerust met een module slot voor verdere toekomstige technische ontwikkelingen.

- Direct snel combineren van alle internet-lijn bandbreedtes met of zonder TCP-optimalisatie.
- Quality of Service / traffic shaping (per module WAN / VPN tunnel)
- NAT en port forwarding - Monitoring (Grafisch, remote syslog)
- Policy-gebaseerde routing
- Dataverkeer controlerende en corrigerende External Server
- Client-gebruiker webbeheer


-Form factor behuizing Desktop
-voeding 12 VDC, 2 A max
-LAN-interface
-Gbit Ethernet
-1 WAN moduleslots
-1 en 1 Gbit Ethernet
-Bonding - capaciteit 35 Mbit / s


The Multichannel VPN Router 200 is specially designed for use in offices, hotels, campsites and mobile internet connections.

For example, to bundle an existing Internet with a second one - or immediately uses two pieces Tooway connections.
This may increase the available bandwidth and speed.

In a mobile connection, one can combine Tooway and UMTS.
In the home situation you can combine Tooway with a fixed line such as DSL or cable or 2 Tooway modems.

The result at a slow DSL connection to 3 Mbit / s downstream and 300 kbit / s upstream is a symmetrical access, what ingreased the upward data bundle for several mega bits. This is necessary, for example, for video conferencing.

The integrated WIFI WLAN access point with 2.4 or 5 GHz (Dual Band) yielded all available devices (PCs, smartphones and tablets) data with sufficient bandwidth.

The stronger wifi accsses module at the picture is an option.

The device is passively cooled, is very energy-efficient, completely quiet and well equipped with a module slot for further future technical developments.

-Real bonding of all line bandwidths with / without TCP optimization
-Quality of Service / traffic shaping (per module WAN / VPN tunnel)
-NAT and port forwarding
-Monitoring (Graphic, remote syslog)
-Policy-based routing
-Traffic accounting to an external server
-Client user web management

-Form Factor Desktop
-Enclosure supply 12 VDC, 2 A max
-LAN interface
-Gbit Ethernet
-1 WAN module slots
-1 and 1 Gbit Ethernet
-Bonding - capacity 35 Mbit / s

Deutsche beschreibung
Prijslijst bonding routers

BONDING ROUTER MAX 118MB down en 34 MB up

Normaler wijze heeft een Tooway modem 20 Mb download en 6 Mb upload.

Wanneer men 2 modems aan een load balancer router aansluit, zal deze router proberen de bandbreedte zoveel mogelijk te verdelen, maar verliezen in de verdeling zijn normaal, dus load balancing geeft geen optimaal gebruik van de datavoorziening zowel in bandbreedte als in snelheid.

Bij load balancing is de bandbreedte wel verdubbelt, dus kan men met meerdere gebruikers internetten zonder dat de snelheid drastisch verminderd, doch men komt nooit met de snelheid boven de de door Tooway afgegeven maximum van 20/6 Mb.

Wanneer echter een VPN tunnels word opgezet, en deze via een server gekoppeld is, (bonding) bestaat de mogelijkheid om de snelheden bij elkaar op te tellen.

Dat kan al bij 2 modems, maximaal 6 modems waarmee we dan een maximale snelheid van 6x20 =120 -2 Mb( data controle verliezen) = 118Mb down en 34 Mb upload kunnen halen.

Standaard is de Tooway verbinding niet gecodeerd.
De VPN verbinding via de bonding router is wel gecodeerd en heeft standaard 1 IP adres ook al heeft men meerdere Tooway modems in gebruik. Aan de LAN zijde geeft de router een batch van interne IP adressen.

Men kan tegen betaling meerdere publieke IP adressen verkrijgen, zoveel als men nodig heeft.

LET OP: de VPN router heeft echter geen firewall, dus men dient achter deze router een tweede router te plaatsen met fire wall indien men ongewenste toegang tot het netwerk wil voorkomen.

Deze hoge snelheden komen tot hun recht indien men gigantische hoeveelheden databestanden gaat downloaden of wanneer men op bijvoorbeeld evenementen met honderden gebruiker tegelijkertijd wil internetten.

Daarnaast is het voordeel dat men met alle 6 modems toch maar 1 vast Ip adres heeft vanwaar uit men met het internet communiceert.

De data welke gebruikt wordt, dient beheert te worden.
Daarvoor wordt een bedrag van 17 ct per Gbyte berekend, en men moet rekenen op een maandelijks quota van 2 Gbyte aan verliezen voor het beheer.

Combineer Uw Tooway modems zodat de snelheid via deze bonding router bij elkaar wordt opgeteld.

Voordelen:
1- Versleutelde data transmissie.
2- Eigen VPN server met directe glastoegang op het internet.
3- Zoveel interne IP adressen als men nodig heeft.
4- Zoveel publieke IP adressen tegen betaling als men nodig heeft.
5- Volledige benutting van de beschikbare bandbreedte en snelheid.


Normally a Tooway modem has 20Mb download and 6 Mb upload.

When you connect two modems to a load balancer router, this router will attempt to divide the bandwidth as much as possible, but losses in the distribution are normal, so load balancing does not optimize the use of data provision both in speed and traffic.

In addition, it doubles the bandwidth, so you can browse the Internet with multiple users without the speed drastically reduced, but it never will get speeding exceeding the limit of 20Mb.

However, set up one VPN tunnel, couple this by means of a bonding router and server, and it is possible to count the speeds together.

This can be done with 2 modems, up to six modems.
The maximum speed will be 6x20 = 120Mb, without -2 Mb ( lost for traffic control) = 118MB down and 34 Mb upload.

These speeds come forward if you are going to download huge data files or when you want to surf the Internet, For example by events, with hundreds of users simultaneously

Normally the Tooway connection is not encrypted.
The VPN connection over the bonding router is encrypted.
The complete data tranport with all modems together is given to the internet over only 1 IP address.
If necessary there is a possebility of buying more public IP addresses, as much as you needed.

BE CAREFULL: The VPN router is without Fire wall, so you need to place a second router with firewall after the bonding router if you are wishing nobody can accsses unpermitted your network.

The used data will be invoiced at a value of 17 cents per Gbyte, and a monthly quota of 2 GBytes in losses for management, what will be less at your Tooway account.

Combine your Tooway modem so that the speed through this bonding router is added together.

Benefits:

1 - Encrypted data transmission.
2 - Private VPN server with direct fiber access to the internet at the server side.
3 - So many internal IP addresses as needed.
4 - So many public IP addresses as needed for extra costs.
5 - Full utilization of the available bandwidth and speed.

Deutsche beschreibung VPN300
Deutse beschreibung VPN1600

TOOWAY INTERNET,TELEVISION, TELEPHONE DISTRIBUTED BY FIBER AND/OR COAX

High Speed Internet over coax, Speciaal voor campings, hotels, ziekenhuizen .

Meer informatie download de manual en zie de volgende rubrieken.

Prijs is voor het wifi modem per stuk.

High speed internet provided over coaxial cable special for camping, hotels or hospitals.

For more information download the manual and see the following sections.

The mentioned price in the list is for the wifi-modem a piece.

manual master
modem connection

master EoC terminal 256 modems over coax

De masterunit zorgt voor de voeding van de coax modules en het koppelen van het internet VoIP signaal samen met het het televisiesignaal op de coax uitgangen. Afhankelijk van het aantal aan te sturen modems dient men de onderstaande modules bij te bestellen. Standaard wordt de master aangestuurd met RJ 45 CAT 5-7 ethernet kabel. Dat mag via een bestaande infrastructuur met switches of een router , of direct vanaf onze Tooway modem(s).

Optie:

Indien lange afstanden overbrugt dienen te worden, en men 256 gebruikers of een meervoud daarvan wil aansluiten, kan men kiezen voor een glasvezel toevoer. Natuurlijk moet men dan de master in Glas uit voering tegen meerprijs bestellen.

Tevens zal men het internet dan via een glasvezel moeten aanleveren, wanneer dat via Tooway dient te gebeuren, zal men een internet glasvezel modulator OLT moeten aanschaffen.

For Englisch click on: "meer info"The master unit supplies power to the coaxial modules, and the linking of the Internet, VoIP signal together with the television signal on the coaxial outputs.
Depending on the number of modems to use you should be ordered the modules mentioned in the following part of the website.
By default, the master is controlled and the internet is fed with RJ 45 CAT 5-7 Ethernet cable.
That may be through an allready existing infrastructure with switches or a router, or directly from our Tooway modem(s).

option:

If long distances have to be bridged, and or you want to connect 256 users or a plural, one can opt for a fiber supply.
Of course, one must then order the master with glass lining at extra cost.

If you will also have to provide the Internet be done via Tooway you will need an internet fiber optic modulator OLT .


module voor 64 modems- 1 coax uit

1 Module is geschikt om 64 modems aan te sturen over 1 coax kabel.
Voor 128 modems moet men dus 2 modules in een master installeren, en 2 afgaande coaxkabels hebben.
Voor 192 modems moet men dus 3 modules in een master installeren, en 3 afgaande coaxkabels hebben.
Voor 256 modems moet men dus 4 modules in een master installeren, en 4 afgaande coaxkabels hebben.

For Englisch click on "meer info"1 Module is suitable to send signal over one coaxial cable to 64 modems.
So for 128 modems you must install two modules in a master, and have two outgoing coaxial cables.
For 192 modems you need to install three modules in a master, and have three outgoing coaxial cables.
For 256 modems you need to install four modules in a master, and have four outgoing coaxial cables.


Couldn't execute query: err=Field 'user' doesn't have a default value